vrijblijvend

Adviesgesprek

Warmtepompen

Op deze pagina staat een beknopte introductie in warmtepompen en hun gebruik en geschiktheid in woningen. Dit zijn vereenvoudigde algemeenheden en genoemde getallen zijn vuistregels. De werkelijkheid is complexer en het ontwerpen van een goede warmtepompinstallatie vergt de nodige expertise. Die hebben wij in overvloed. Neemt u daarom voor een advies over uw specifieke situatie altijd contact met ons op. Wij zijn ervaren, gediplomeerd, en gemotiveerd om een systeem zodanig te ontwerpen dat het zonder probleem geïnstalleerd, en daarna in gebruik gesteld kan worden. En op zo een manier dat het in 1 keer goed werkt; comfortabel en efficiënt.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater. Om deze warmte bruikbaar te maken waardeert de warmtepomp deze op, van de lage buitenlucht-, water- of bodem- temperatuur naar een hogere temperatuur die binnen nodig is.

Lees meer...

Is mijn woning voldoende geïsoleerd voor een warmtepomp?

Voor iedere vorm van verwarmen geldt dat deze minder verbruikt wanneer de woning beter geïsoleerd is en efficiënter geventileerd wordt. Een goede isolatie en efficiënte ventilatie zijn dus altijd nastrevenswaardig maar niet altijd gemakkelijk of op korte termijn haalbaar. 

Lees meer...

Wanneer is een warmtepomp rendabel?

Als vuistregel geldt dat wanneer je jaarlijks meer dan 750 m3 gas verbruikt een warmtepomp rendabel is. Dit is uitgaande ven toepassing van een lucht-water warmtepomp. Een lucht-lucht warmtepomp (Airco) is ook bij een geringer gasverbruik al rendabel.

Lees meer...

Waar komt het geluid van een warmtepomp vandaan?

Warmtepompen die warmte halen uit de buitenlucht hebben een buitenunit. Hierin zit een draaiende ventilator: de bron van het geluid van de warmtepomp.

Lees meer...

Aan welke normen moet het geluid van een warmtepomp voldoen?

Voor warmtepompen met een buitenunit geldt sinds 1 april 2021 een nieuwe eis omtrent het maximale geluid wanneer de warmtepomp op volle toeren draait. Dit betekent dat het geluid van warmtepompen die vanaf dat moment geïnstalleerd worden, ’s avonds en ’s nachts tussen 19:00 uur en 7:00 uur maximaal 40 decibel mag bedragen op de erfgrens met de buren of bij een te openen raam op hetzelfde perceel.

Lees meer...

Welke type warmtepompen zijn er?

Lucht-water, water-water en lucht-lucht warmtepompen.
Een lucht-water warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en geeft deze binnen af via warm water in de vloerverwarming, radiatoren of convectoren.

Lees meer...

Is mijn woning geschikt om met lage temperatuur water verwarmt te worden?

De benodigde maximale temperatuur van het water in de verwarming (het afgiftesysteem) hangt af van de isolatie van de woning en van dat afgiftesysteem zelf.

Lees meer...